Video

Oblátkový spätný ventil

Guľový ventil namontovaný na čape

Otočný spätný ventil

Pružný posúvač

Riadiaci ventil multifunkčného čerpadla

Vysokotlakový uzatvárací ventil

Guľový ventil

Posúvač

Kovaný posúvač

Plávajúci guľový ventil

Spätný ventil Dashpot Butterfly

Guľový ventil API

Bránový ventil API

Nastaviteľný ventil na zníženie tlaku